Mindfulness -harjoittelusta hyötyä tupakoinnin lopettamisessa

Mindfulness- eli tietoisuustaitojen harjoittamisesta on uusimmissa tutkimuksissa saatu lupaavaa näyttöä tupakkariippuvuuden hoidossa. Tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että mindfulness -ohjausta saaneista henkilöistä selkeästi suurempi osuus pysyi savuttomana verrattuna tavanomaista hoitoa saaneiden ryhmään.

Tutkimustulosten mukaan mindfulness -ryhmästä 25,2 % oli savuttomana neljän kuukauden jälkeen, kun tavanomaista hoitoa saaneiden ryhmästä vastaava luku oli 13,6 %. Tavanomainen hoito piti sisällään neuvontaa vastaanotolla tai puhelimessa ja ryhmäohjausta. Tutkijat toteavatkin, että mindfulness -harjoittelulla voisi olla tärkeä rooli tupakoinnin vähentämisessä.(1)

Tietoinen läsnäolo, mindfulness on keskittymistä, havainnoimista ja läsnäoloa nykyhetkessä, tuomitsematta. Tietoisuustaitojen avulla voi opetella hyväksymään kokemuksia ja tuntemuksia sellaisena kuin ne ovat, ilman niiden arvottamista tai yritystä välttää tai muuttaa niitä. Harjoittelun avulla voi oppia sietämään ikäviäkin tuntemuksia, kuten tupakan mielihalua tai muuta stressiä. Ajatusten havainnointi ’vain’ ajatuksina vähentää niiden vaikutusvaltaa käyttäytymiseen. Automaattiohjaus vähenee ja on helpompi tehdä tietoisia valintoja. Näistä taidoista hyötyy myös tupakoinnin lopettaja. (2,3)

1.      Oikonomou MT, Arvanitis M, Sokolove RL. Mindfulness training for smoking cessation: a meta-analysis of randomizedcontrolled trials. J Health Psychol, julkaistu verkossa 4.4.2016.

2.      Raevuori A. Mindfulnessin terveysvaikutukset– mitä lääkärin on hyvä tietää? Duodecim 2016;132:1890–7

3.      Pietikäinen A. 2014. Kohti arvoistasi -suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.