Irti tupakasta - uusi verkkokurssi haastaa vanhat tavat

Mindfulness- eli tietoisuustaitojen harjoittamisen tehosta on saatu lupaavaa näyttöä tupakkariippuvuuden hoidossa. Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että mindfulness-ohjausta saaneista henkilöistä selkeästi suurempi osuus pysyi savuttomana verrattuna tavanomaista hoitoa saaneiden ryhmään.

Tutkimustulosten mukaan mindfulness-ryhmästä joka neljäs oli savuttomana neljän kuukauden jälkeen, kun tavanomaista hoitoa saaneiden ryhmässä vastaava luku oli noin 13 prosenttia. Tavanomainen hoito piti sisällään neuvontaa vastaanotolla tai puhelimessa ja ryhmäohjausta. Tutkijat toteavatkin, että mindfulness-harjoittelulla voisi olla tärkeä rooli tupakoinnin vähentämisessä.

Tietoinen läsnäolo, mindfulness, on keskittymistä, havainnoimista ja läsnäoloa nykyhetkessä, tuomitsematta. Tietoisuustaitojen avulla voi opetella hyväksymään kokemuksia ja tuntemuksia sellaisena kuin ne ovat, ilman niiden arvottamista tai yritystä välttää tai muuttaa niitä. Harjoittamisen avulla voi oppia sietämään ikäviäkin tuntemuksia, kuten tupakan mielihalua tai muuta stressiä. Ajatusten havainnointi ”vain” ajatuksina vähentää niiden vaikutusvaltaa käyttäytymiseen. Automaattiohjaus vähenee ja on helpompi tehdä tietoisia valintoja. Näistä taidoista hyötyy myös jokainen tupakoinnin lopettaja.

Tätä tietoa on hyödynnetty Keuhkokatsastuksen uudessa Savuton elämä -verkkovalmennuksessa. Kahdeksan viikkoa kestävä valmennus sisältää laajan paketin tietoa sekä viikoittain etenevän valmennusohjelman harjoituksineen. Valmennus ei nojaudu itsekuriin tai tahdonvoimaan, vaikka niitäkin toki elintapamuutoksessa tarvitaan. Kantavia teemoja ovat muun muassa itselle tärkeiden asioiden kartoittaminen (arvot), motivaation ylläpitäminen, itsestä huolehtiminen ja itsemyötätunto. Kurssin tavoite on tarjota uusia toimintamalleja ja lisätä tupakoinnin lopettajan uskoa itseensä ja muutoksen onnistumiseen.

Tupakoinnin lopettamiseen valmistaudutaan erilaisten tehtävien avulla ja harjoittelemalla rentoutumista sekä mielitekojen kohtaamista. Tietoisuustaitojen harjoittelua varten kurssilta löytyy harjoituksia sekä kirjallisessa muodossa että äänitteinä. Kurssi tarjoaa tietoa muun muassa tupakoinnin lopettamisen myönteisistä vaikutuksista, tupakkariippuvuudesta, vieroitusoireista ja tapojen muuttamisesta. Myös lopettajan tavallisimmat huolenaiheet, eli stressi, masennus ja painonnousu on huomioitu. Vertaistukea tarjoaa kurssilaisille perustettu oma Facebook -ryhmä.

Verkkovalmennusta voidaan tarjota myös työpaikoilla osana tupakoinnin lopettamisen tukea. Verkkokurssi on kustannustehokas, joustava ja monelle sopiva tapa käynnistää elämänmuutos. Ajasta ja paikasta riippumaton kurssi onkin herättänyt kiinnostusta työpaikoilla. Pilottikurssille osallistuneiden palautteissa kiiteltiin muun muassa kurssille osallistumisen helppoutta, materiaalien selkeyttä ja ohjaajan kannustavaa otetta.

Ilmoittaudu mukaan matkalle kohti savutonta elämää tai lue lisää kurssista:

Savuton elämä -verkkovalmennus