tupakointi

Motivaatio vaihtelee - teot ratkaisevat

Elämäntapojen muuttamisen yhteydessä korostetaan usein motivaation merkitystä. On varmasti totta, että hyvä motivaatio tai alkuinnostus saa tarttumaan toimeen. Motivaatiota on kuitenkin mahdollista luoda ja ylläpitää omilla teoilla. Ei siis kannata säikähtää ja luovuttaa, jos itsellä ei juuri nyt ole tunnetta voimakkaasta motivaatiosta.

Vaikka oma motivaatio onkin tärkeä elämäntapamuutoksessa, vain teot vievät asiaa eteenpäin. Usein ajattelemme, että jospa vaan olisi motivaatiota tai oikea tunnetila, niin tekisin asioita, jotka ovat minulle tärkeitä. Tunnetta ei kuitenkaan voi hallita eikä pakottaa.

Psykologi, psykoterapeutti  Arto Pietikäinen on kirjoittanut kirjassaan Kohti arvoistasi - suuntaa mielekkäisiin muutoksiin: Ihmisen vapaus piilee siinä, ettei tarvitse automaattisesti tehdä sitä, mitä ihminen haluaisi tehdä, ja toisaalta voi ryhtyä tekemään sellaista, mitä ei halua tehdä. On mahdollista tehdä asioita ilman ”motivaatiota”, silloinkin kun ei huvita.

Vähitellen teot muuttuvat tavaksi, jolloin ne eivät enää vaadi niin paljon ponnisteluja. Sitkeyttä ja kärsivällisyyttä tarvitaan; Tutkimusten mukaan uusien tapojen omaksuminen kestää keskimäärin 66 päivää, mutta voi kestää ihmisestä ja tavasta riippuen 18-254 päivää. 

Mindfulness -harjoittelusta hyötyä tupakoinnin lopettamisessa

Mindfulness- eli tietoisuustaitojen harjoittamisesta on uusimmissa tutkimuksissa saatu lupaavaa näyttöä tupakkariippuvuuden hoidossa. Tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että mindfulness -ohjausta saaneista henkilöistä selkeästi suurempi osuus pysyi savuttomana verrattuna tavanomaista hoitoa saaneiden ryhmään.

Tutkimustulosten mukaan mindfulness -ryhmästä 25,2 % oli savuttomana neljän kuukauden jälkeen, kun tavanomaista hoitoa saaneiden ryhmästä vastaava luku oli 13,6 %. Tavanomainen hoito piti sisällään neuvontaa vastaanotolla tai puhelimessa ja ryhmäohjausta. Tutkijat toteavatkin, että mindfulness -harjoittelulla voisi olla tärkeä rooli tupakoinnin vähentämisessä.(1)

Tietoinen läsnäolo, mindfulness on keskittymistä, havainnoimista ja läsnäoloa nykyhetkessä, tuomitsematta. Tietoisuustaitojen avulla voi opetella hyväksymään kokemuksia ja tuntemuksia sellaisena kuin ne ovat, ilman niiden arvottamista tai yritystä välttää tai muuttaa niitä. Harjoittelun avulla voi oppia sietämään ikäviäkin tuntemuksia, kuten tupakan mielihalua tai muuta stressiä. Ajatusten havainnointi ’vain’ ajatuksina vähentää niiden vaikutusvaltaa käyttäytymiseen. Automaattiohjaus vähenee ja on helpompi tehdä tietoisia valintoja. Näistä taidoista hyötyy myös tupakoinnin lopettaja. (2,3)

1.      Oikonomou MT, Arvanitis M, Sokolove RL. Mindfulness training for smoking cessation: a meta-analysis of randomizedcontrolled trials. J Health Psychol, julkaistu verkossa 4.4.2016.

2.      Raevuori A. Mindfulnessin terveysvaikutukset– mitä lääkärin on hyvä tietää? Duodecim 2016;132:1890–7

3.      Pietikäinen A. 2014. Kohti arvoistasi -suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.