Miksi savuton työpaikka?

Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava, estettävissä oleva terveysriski. Tupakoinnin lopettaminen parantaa jaksamista ja työkykyä. Työpaikan savuttomuuden edistäminen voi tuoda myös huomattavia säästöjä mm. vähentyneiden sairauspoissaolojen vuoksi.

Tupakoinnin vähentämiseksi työntekijät tarvitsevat kuitenkin tietoa ja ennen kaikkea tukea. Tutkimusten mukaan 80 % tupakoijista on huolissaan tupakoinnin terveysvaikutuksista ja yli puolet haluaisi lopettaa. Tuen avulla moni onnistuu.

Työpaikalla kannattaa satsata tupakoinnin vähentämiseen

  • Työntekijän terveys kohenee, elämänlaatu paranee ja odotettavissa oleva elinaika pitenee.
  • Sairauspoissaolot vähenevät ja työkyky paranee.
  • Rahaa säästyy niin työntekijältä kuin työnantajaltakin: Tupakoinnista aiheutuu työnantajalle keskimäärin 2000 euron lisäkustannus tupakoivaa työntekijää kohden vuodessa. Kulut koostuvat sairauspoissaoloista, sairauksien tutkimus- ja hoitokuluista, työtehon laskusta sekä tuottavuusmenetyksistä.

Lähteet:

Savuton työpaikka - osa työhyvinvointia -esite

Työntekijän tupakoinnin hintalappu = 2000 €/vuosi
Savuton Suomi 2030 -tiedote 9.2.2015. 

Anni Helldán, Satu Helakorpi. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen
ja terveys, kevät 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),
Raportti 6/2015. Helsinki 2015.